ДОКУМЕНТАЦИЈА

Општа актаАкредитација

Висока економска школа струковних студија Пећ у Лепосавићу добила је акредитацију Министарства просвете и науке.

Детаљније информације можете добити на следећим линковима:

Уверења о акредитацији за основне струковне студије

Уверење о акредитацији за специјалистичке струковне студије

Самовредновање

Увиђајући значај и потребу континуираног и систематског самовредновања као интегралног механизма за унапређење квалитета образовања, Висока економска школа струковних студија Пећ у Лепосавићу је приступила самовредновању квалитета свога рада. Основна идеја је била да се направи критичка анализа квалитета рада Школе, после добијене акредитације, са циљем да се тренутна ситуација побољша сходно стратешким циљевима високог образовања. Самовредновање је урађено на основу Стандарда Националног савета за високо образовање Републике и на основу Правилника о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа бр. 612-00-591/2006-04/1 од 20-10-2006.

Документа за обезбеђење квалитета

2014-2015

2013-2014

2012-2013

2011-2012

Лепосавић
Адреса: Доситеја Обрадовића ББ, 38218 Лепосавић
Телефон: 028/83-351; 028/83-780; 037/812-462
Факс: 028/83-040
E-mail: vespec@ves-pec.edu.rs
Краљево:
Адреса: Јована Дерока 2, двориште ОШ Браћа Вилотијевић, Краљево
Телефон: 036/58-17-183
E-mail: vespeckraljevo@gmail.com