ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ

У оквиру школе покренут је и часопис Економски сигнали за област примењене економије и менаџмента, који ће одражавати интердисциплинарност пословног менаџмента ангажовањем афирмисаних аутора из земље и света.

Часопис Економски сигнали

У циљу едукације студената и свих оних који су заинтересовани за питања савремене економске теорије и праксе, као и научног и стручног усавршавања, Школа је кренула са издавањем научног часописа под именом „Економски сигнали“. О квалитету часописа говоре еминентна имена професора и сарадника, врсних професионалаца од којих су многи афирмацију стекли школујући се и радећи на престижним Универзитетима у земљи и иностранству и који стоје иза овог изузетно значајног пројекта. На основу одлуке Министарства просвете и науке часопис Економски сигнали категорисан је као часопис националног значаја М53. Редакција часописа позива професоре и сараднике уважених институција на сарадњу. Све радове треба послати у прописаном формату, сходно Упутству ауторима за припрему радова, Акту о уређивању научних часописа Министарства просвете и науке РС и Смерницама за писање есеја. Радови подлежу рецензији. Аутори су дужни да непосредно пре објављивања рада потпишу Изјаву о оригиналности рада, чији формулар могу преузети на сајту школе. Детаљније информације могу се добити на телефон редакције.

Издавач (Publisher): Висока економска школа струковних студија Пећ у Лепосавићу ISSN 1452 - 4457 (штампано издање) ISSN 2560 - 3302 (online)

Директор: др Небојша Милановић

Главни и одговорни уредник: др Борис Сиљковић

Заменик главног и одговорног уредника: др Милош Милановић

Редакциони одбор:

УПУТСТВА АУТОРИМА

Телефони: 028/83-351, 83-780, 85-663

E-mail: ekonomski.signali@gmail.com

Лепосавић
Адреса: Доситеја Обрадовића ББ, 38218 Лепосавић
Телефон: 028/83-351; 028/83-780; 037/812-462
Факс: 028/83-040
E-mail: vespec@ves-pec.edu.rs
Краљево:
Адреса: Јована Дерока 2, двориште ОШ Браћа Вилотијевић, Краљево
Телефон: 036/58-17-183
E-mail: vespeckraljevo@gmail.com