КОНТАКТ

ВИСОКА ЕКОНОМСКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ПЕЋ У ЛЕПОСАВИЋУ
ДРЖАВНА АКРЕДИТОВАНА
ВИСОКОШКОЛСКА ИНСТИТУЦИЈА
ЖИРО-РАЧУН: 840-1973666-10

Доситеја Обрадовића ББ, 38218 Лепосавић
+38128 83 780
+38128 83 351
+38128 83 040
vespecleposavic@gmail.com
Јована Дерока 2, двориште ОШ Браћа Вилотијевић, 36000 КРАЉЕВО
+38136 581 7183
vespeckraljevo@gmail.com
Лепосавић
Адреса: Доситеја Обрадовића ББ, 38218 Лепосавић
Телефон: 028/83-351; 028/83-780; 037/812-462
Факс: 028/83-040
E-mail: vespec@ves-pec.edu.rs
Краљево:
Адреса: Јована Дерока 2, двориште ОШ Браћа Вилотијевић, Краљево
Телефон: 036/58-17-183
E-mail: vespeckraljevo@gmail.com