УПРАВА

др Славиша Милић

директор

CV

др Небојша Бацковић

председник Савета школе

CV

Драгољуб Миладиновић

дипломирани економиста

шеф финансија

CV

Лазар Вукићевић

дипломирани правник

секретар школе

Чланови из реда наставног особља

др Небојша Бацковић

професор

CV

др Соња Раденковић

професор

CV

др Мирјана Мрваљевић

професор

CV

др Борис Сиљковић

професор

CV

др Јелена Петковић

професор

CV

др Ивана Ђелошевић

професор

CV

мр Весна Симовић

предавач

CV

др Марко Савић

професор

CV

др Никола Павловић

професор

CV

Чланови из реда ненаставног особља

Марија Цветковић

Миљана Петровић

Чланови именовани испред Републике Србије

Миодраг Вићентијевић

Бојан Топличевић

Радош Михајловић

Чланови студентског парламента

Драган Пантић

Зоран Лазаревић

Милош Миленковић

Лепосавић
Адреса: Доситеја Обрадовића ББ, 38218 Лепосавић
Телефон: 028/83-351; 028/83-780; 037/812-462
Факс: 028/83-040
E-mail: vespec@ves-pec.edu.rs
Краљево:
Адреса: Јована Дерока 2, двориште ОШ Браћа Вилотијевић, Краљево
Телефон: 036/58-17-183
E-mail: vespeckraljevo@gmail.com