АКАДЕМИЈА КОСОВСКО МЕТОХИЈСКА
ОДСЕК ПЕЋ - ЛЕПОСАВИЋ

УПРАВА АКАДЕМИЈЕ

др Милан Мишић

председник Академије

CV

др Радмила Тркља

председник Савета Академије

CV

др Јасмина Шмигић Миладиновић

менаџер Академије

CV

др Гордана Јовановић

помоћник за наставу и акредитацију

CV

др Милица Вукићевић Петковић

помоћник за развој и сарадњу са привредом

CV

др Славиша Милић

Руководилац одсека Пећ

CV

Весна Павићевић

дипломирани правник

секретар Академије

Снежана Добрић

дипломирани економиста

шеф рачуноводства

Чланови из реда наставног особља

др Радмила Тркља

професор

CV

др Бобан Дашић

професор

CV

др Жељко Девић

професор

CV

др Бојан Стојчетовић

професор

CV

др Мартина Петковић

предавач

CV

Бојана Милосављевић

наставник вештина

CV

др Мирјана Гаљак

професор

CV

Јелена Рајовић

предавач

CV

др Небојша Васић

наставник практичне наставе

CV

Чланови из реда ненаставног особља

Срђан Ковачевић

Чланови именовани испред Републике Србије

др Игор Симић

Драган Бараћ

Милена Мијаиловић

Мирјана Георгијев

Ирена Станић

Тања Станковић

Чланови студентског парламента

Алекса Маринковић

Теодора Гвоздић

Никола Јакшић

Лепосавић
Адреса: Доситеја Обрадовића ББ, 38218 Лепосавић
Телефон: 028/83-351; 028/83-780
Факс: 028/83-040
E-mail: office.pec@akademijakm.edu.rs
Краљево:
Адреса: Јована Дерока 2, двориште ОШ Браћа Вилотијевић, Краљево
Телефон: 036/58-17-183